Hopp til hovedinnhold

Kurs

For at arbeid med tilgjengelighet skal være kostnadseffektivt og bærekraftig, må ekspertise innen tilgjengelighet være forankret internt. Våre kurs øker dine ansattes evne til å identifisere tilgjengelighetsproblemer og forbedre tilgjengeligheten i dine digitale løsninger. Målet vårt er at dine ansatte skal bygge opp kunnskap og innsikt i emnet, slik at behovet for ekstern støtte reduseres.

Våre kurspakker

Inkluds kurs er hovedsakelig tilgjengelige som heldagskurs. Kjøp av flere kurs gir deg reduserte priser. Vi tilbyr følgende kurspakker:

 • Liten kurspakke, 1 heldagskurs
 • Mellomstor kurspakke, 2 heldagskurs
 • Stor kurspakke, 3 heldagskurs
 • Full kurspakke, 4 heldagskurs

Du velger hvilket kurs som passer best for dine ansatte. Vi anbefaler alltid innføringskurs i tilgjengelighet for IKT, da dette gir en god grunnmur å bygge på for alt fra prosjektledere til webredaktører. Alle våre kurs tilpasses dine ansattes kunnskapsnivå og bruker eksempler fra kundens egne løsninger. Kursene kan holdes på både engelsk og norsk. Nedenfor finner du en fullstendig liste over kurs, inkludert tilbud med underseksjoner for overordnede temaer:

Innføring i tilgjengelighet og universell utforming (alle)

 • Hva er universell utforming, og hva er tilgjengelighet?
 • Lover og forskrifter
 • Forskjellige former for funksjonshemminger
  • Design for et bredt spekter av brukere
   • Hva er relevant for din rolle?
 • Web Content Accessibility Guidelines 2.0 og 2.1
  • Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)
  • Eksempler med HTML og CSS
 • Tilgjengelige dokumenter

Testing med hjelpeteknologi, testverktøy og automatisert testing (utviklere, designere, testere, osv.)

 • Hvordan kode tilgjengelige løsninger?
 • Skjermlesertesting på mobil og skrivebord.
  • Skjermleser-matrise
 • Forskjellige former for funksjonshemminger
  • Simuleringsverktøy
 • Forskjellige typer automatiserte tester
 • Innsikt i nøyaktighet og dekningsgrad
 • Gjennomgang av ulike testverktøy
 • Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)

WAI-ARIA og single page applications (utviklere og testere)

 • Semantikk og HTML-standarden
 • WCAG
 • Dynamiske endringer og SPA-er
  • Fokushåndtering
  • Robust kommunikasjon
 • Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)
 • Utvikling i moderne rammeverk

Universell utforming og tilgjengelighet for apper (app-utviklere, designere)

 • Forskjellige enheter og kontekst i apper
 • Juridiske krav for apper
  • Hvilke suksesskriterier er relevante for apper
 • Semantiske elementer i apper
 • Tilgjengelighetsverktøy på mobile enheter
 • Typiske utfordringer og løsninger

Våre kurs fokuserer alltid på kundens tjenester og bruker eksempler hentet fra kundens egne løsninger. Kursene våre åpnes for spørsmål og inneholder flere ulike øvelser som deltakerne må delta i. Våre kurs varer i 7,5 timer med pauser, slik at vi kan sikre at deltakerne har et godt startpunkt for å absorbere kursinnholdet. Anbefalinger for hjemmeoppgaver vil også bli gitt.

Kontakt oss for tilbud

Hvis du ønsker en av våre kurspakker eller har spørsmål om priser, metodologi eller noe annet, vennligst kontakt oss på kontakt@inklud.no.