Øk omsetningen med inkluderende nettsider

Ekskluderer din bedrift hver 6. potensielle kunde?

I Norge så har mellom 15 % og 18 % av befolkningen en eller annen form for funksjonsnedsetting (kilde: Bufdir).

Satt på spissen vil det å ikke ha universelt utformede nettsider bety at din bedrift ekskluderer hver sjette potensielle kunde – det er over én halv million mulige brukere og kunder.

Bestill gratis universell utforming analyse

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Tidsfristen for når alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Universelt utformet verden