Hopp til hovedinnhold

Granskninger

Våre eksperter bruker ekte hjelpemidler i granskinger, gir kodeforslag og våre UX'ere gir designforslag som kan forbedre universell utfroming. Alle våre ansatte er sertifiserte tilgjengelighetseksperter gjennom IAAP | International Association of Accessibility Professionals.

Tilpassede Granskninger

Våre granskninger er skreddersydde for å imøtekomme dine spesifikke behov. Vi tilbyr alt fra omfattende gjennomganger av hele plattformer til detaljerte analyser av brukerreiser innenfor utvalgte tjenesteområder. Prisene for våre granskninger varierer avhengig av størrelsen og omfanget til den aktuelle tjenesten.

Webgranskning

Vår inkluderende webgranskning dekker alle suksesskriteriene i WCAG 2.1. Vi identifiserer feil og mangler ved digitale tjenester gjennom å benytte et bredt spekter av verktøy og manuelle metoder.

Vi leverer grundige rapporter som omfatter alle avdekkede brudd, forklaringer på bruddets årsaker og løsningsforslag for å rette opp eventuelle feil. Våre granskningsrapporter inkluderer også overleveringsmøter, hvor vi gjennomgår funnene sammen med teamet ditt. Rapporten kan også benyttes som grunnlag for å lage en tilgjengelighetserklæring og for opplæring av interne ressurser.

Appgranskning

Vår appgranskning er lik webgranskningen, men inkluderer testing på ulike operativsystemer og enheter. Etter en grundig gjennomgang av en applikasjon, identifiserer vi feil og mangler innen universell utforming, samt eventuelle problemer knyttet til tilpasning, solid kodepraksis og layout. Vi vurderer også hvordan appen fungerer for brukere av skjermlesere.

Vårt mål er å hjelpe deg med å sikre at dine digitale tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av deres funksjonsevne eller enheten de bruker