Kategorier
Universell utforming

Viktige frister og datoer for universell utforming av websider og IKT

I forbindelse med innføringen av regelverket for universell utforming av nettsider og ikt i Norge så er det flere viktige frister og datoer å holde styr på. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de viktigste fristene og datoene.

Kommende frister

1. juli 2020

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å tre i kraft fra denne dagen

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

23. september 2020

Kravet til synstolkning trer i kraft

I følge DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) vil kravet til synstolking bli gjeldende for forhåndsinnspilt multimedieinnhold (videoer) som er publisert fra og med denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

1. januar 2021

Tidsfristen for når alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

Tidsfristen for når alle nettløsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å bli gjeldende fra denne dagen

Etter en overgangsperiode på 6 måneder er de foreslått at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir gjeldende fra denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Tidligere frister og datoer

1. juli 2014

Forskrift om universell utforming av IKT tredde i kraft fra denne dagen

Etter dagens regelverk plikter bedrifter og organisasjoner å oppfylle kravene til universell utforming dersom nettsiden deres er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014, retter mot innbyggere eller kunder i Norge, og er brukt til å informere eller tilby tenester.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.