Tjenester

Vi tilbyr

  • Brukertester der personer med ulike funksjonsnedsettelser tester nettsiden deres, og kommer med tilbakemeldinger.
  • Nettsidesjekk der vi sjekker nettsiden deres i forhold til kravene til universell utforming (WCAG).
  • Opplæring i universell utforming for ledere, og personer som jobber med innhold, koding og design.
  • Bistand til å designe, skrive innhold og utvikle nettsider som oppfyller kravene til universell utforming.

Utlån av hjelpemidler

Gratis analyse

Universelt utformet verden