Tilgjengelighetserklæring

Inklud AS forplikter seg til å gjøre våre nettsteder tilgjengelige, i samsvar med nasjonal lovgivning som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102.

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder nettstedet inklud.no, men gjelder ikke subdomener.

Denne erklæringen ble utarbeidet 27.12.2019.

Inklud skal:

  • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
  • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
  • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
  • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Status for inklud.no

Automatisert og manuell testing

I tillegg til manuelle metoder så har nettsiden inklud.no blitt gjennomsøkt for WCAG feil med verktøyet Siteimprove.

WCAG-status per januar 2020: 99,6 av 100 poeng.

Brukertesting

Inklud sin nettside ble 15. januar 2020 testet av Digjobb.

Vi fikk følgende tilbakemelding:

«Det er gode kontraster og lett å forstå hva som er klikkbar tekst. Testeren hadde ingen problemer med å navigere seg rundt på siden. Det er med andre ord godt tilrettelagt for testerens betjeningsform som er øyestyring.»

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på inklud.no?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Send en e-post til kontakt@inklud.no eller ring 902 63 825.