Kategorier
Hjelpemidler Universell utforming

Prøvetest EnChroma briller for fargeblinde i Oslo-området

Røde, grønne og blå tapper i øyet skaper fargesynet, men hos fargesvaksynte overlapper rødt og grønt. Det gjør det vanskelig å skille mellom fargene. Enchromas brilleglass fjerner bølgelengder av lys der rødt og grønt møtes, slik at forskjellen mellom fargenyansene blir tydeligere og lettere å skille.

I Oslo-området kan du leie prøveteste EnChroma fargebriller for disse typer fargesvakhet:

  • Deuteranomali (grønnsvakhet) – Brillene passer for mild, moderat og sterk fargesvakhet.
  • Protanomali (rødsvakhet) – Disse passer for mild og moderat fargesvakhet.

EnChroma-brillene er av typen Receptor (Fitover) og kan enkelt brukes over vanlige briller eller linser.

Ta EnChroma fargetesten og finn ut hvilken type fargesvakhet du har og hvorvidt EnChroma sine briller kan hjelpe deg, eller noen du kjenner.

Bestill prøvetesting av Fargebrillene

Prøvetesting av brillene kan bestilles ved å ta kontakt med Eilif Johansen på e-post eilif@inklud.no.

Ønsker du isteden å leie brillene?

I tillegg til prøvetesting i Oslo-området så tilbyr utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge.

Du kan lese mer om tilbudet vi har tilknyttet utleie på siden: Utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge.