Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019

Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet. Vi har analysert alle tilsynsrapportene og gir deg i dette innlegget en oppsummering av resultatene.

Resultatene

Mediebransjen

Samtlige av virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Dagbladet AS8 av 8 mulige
Aftenposten AS8 av 8 mulige
Stavanger Aftenblad AS7 av 8 mulige
Bladet Nordlys AS8 av 8 mulige
Mediehuset Nettavisen AS7 av 8 mulige

Stavanger Aftenblad og Mediehuset Nettavisen hadde færrest brudd av virksomhetene i mediebransjen under tilsynet.

Handelsbransjen

Samtlige av virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Blivakker.no AS6 av 7 mulige
Kid Interiør AS7 av 7 mulige
Platekompaniet AS7 av 7 mulige
Power Norge AS7 av 7 mulige
Blush AS6 av 7 mulige
Komplett.no AS6 av 7 mulige
Stormberg AS7 av 7 mulige
XXL Sport og Villmark AS5 av 7 mulige

XXL Sport og Villmark hadde færrest brudd av virksomhetene i handelsbransjen under tilsynet.

Om kontrollene

Tema

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende tema:

 • skjema
 • navigasjon
 • koding av innhold
 • struktur og presentasjon
 • tekstalternativ

Suksesskriterier

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende suksesskriterier (krav) i standarden WCAG 2.0 under tilsynet:

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot suksesskriteriet:

Testregler

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende testregler under tilsynet:

 • 1.1.1b Formål med lenket bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.4.3c Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 2.2.2a Det er mulig å pause, stoppe eller skjule innhold som beveger seg, blinker eller ruller
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding hvis tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaget automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 4.1.1a Koden inneholder ikke syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knapper er identifiserte i koden

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot testregelen:

 • 1.2.2a Førehandsinnspelt video med lyd, er teksta

Verktøy

Samtlige av virksomhetene sine nettsider ble analysert ved hjelp av følgende verktøy (som et tillegg til manuelle metoder):

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Verktøy Difi brukte under universell utforming tilsynet i 2019.

Regelverk

Følgende regelverk var aktuelle under tilsynet i 2019:

Uriktige opplysninger i 30% av tilsynsrapportene

Under analysen vår av universell utforming tilsynsrapportene så oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % av tilsynsrapportene fra 2019 som ligger ute på Difi sine nettsider.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Feil i 30 % av universell utforming tilsynsrapportene til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.