Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Hvorfor tekste videoer?

Som et medium så er video kombinert med lyd en effektiv måte å få fram et budskap på. Denne kombinasjonen kan for eksempel forsterke nyheter du ser på TV i forhold til det du bare ville hørt på radio.

I Norge er det ca 250.000 – 300.000 personer med nedsatt hørsel, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve i følge Store Norske Leksikon. Disse har en helt annen opplevelse av film og video enn andre og kan miste mye av informasjonen som vises. Løsningen på dette er teksting.

Teksting er beskrivende tekst på videoen som forteller om akkurat det som skjer og blir sagt. Dette gjør det mulig for hørselshemmede og døve å få med seg like mye informasjon som alle andre. I universell utforming er allerede dette et krav for video. Dette kravet sier:

Det skal gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som medie alternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Krav: 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A) i WCAG-standarden

Teksting er det beste hjelpemiddelet hørselshemmede og døve har for å få med seg hva som skjer i tv og film. For bedrifter som bruker mye video til på sosiale medier og for eksempel til å reklamere seg må dette også tilpasses for denne gruppen.

Selvom dette nå er påkrevd med teksting så kan det fortsatt ses på som profitabelt fra en bedrifts perspektiv. Denne gruppen får oppleve mediene slik de skal oppleves og bedriftene når fram til en ny kundegruppe.  En “vinn vinn” situasjon kan man si. 

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.