Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Feil i 30 % av universell utforming tilsyns-rapportene til Difi i 2019

I forbindelse med innlegget Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019, som ble publisert 30.12.2019, utførte vi en analyse av alle tilsynsrapportene Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har publisert på sine nettsider i 2019.

Underveis i analysen oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % (4 av 13) av tilsynsrapportene.

Intensjonen bak dette innlegget er å informere om feilen, og komme med forslag til hvordan den kan rettes, slik at Difi kan oppdatere, og sørge for at opplysningene som står i tilsynsrapportene blir riktige.

Tilsynet i 2019

Det ble i 2019 gjennomført tilsyn av 13 virksomheter. 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

De 5 virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av kravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de 8 virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av kravene.

Forskjellen mellom tilsynet i de ulike bransjene var at kravet 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) ikke ble testet i handelsbransjen.

Feilen

Den gjennomgående feilen som har blitt oppdaget er at det står i tilsynsrapportene til fire av virksomhetene i handelsbransjen, per 31.12.2019, at tilsynet har testet nettsidene deres opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de i realiteten kun har blitt testet opp mot 7 av kravene.

Feilen er oppdaget i følgende tilsynsrapporter:

Tilleggsfeil i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS

I tilsynsrapporten til Kid Interiør AS så står det i kapittel 2 «resultat»: «Det er avdekka brot på 8 av 8 krav som er testa, (…)».

Ettersom Kid Interiør AS i likhet til de andre virksomhetene i handelsbransjen, som ble kontrollert, kun ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0, så er det ikke mulig i praksis å ha brudd på 8 av de 7 kravene som ble testet.

Teller vi opp antall brudd som er listet i kapittel 2 i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS, så ser vi at de hadde brudd tilknyttet følgende 7 krav i standarden WCAG 2.0:

Forslag til retting

Forslag til retting er å endre i kapittel 2 og 3.4 i tilsynsrapportene til Power Norge, Platekompaniet, Kid interiør og Blivakker.no, til at nettsidene deres ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0.

I tilfellet med Kid Interiør AS er et forslag å rette teksten i kapittel 2 til «Det er avdekka brot på 7 av 7 krav som er testa».

Status

  • E-post sendt til Difi angående feilen 31.12.2019.
  • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 03.01.2020:
    «Vi skal se på analysen og komme tilbake til deg med et svar.»
  • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 10.02.2020:
    «Det stemmer at informasjonen i innledningen til kapittel 2 og 3. 4 ikke er riktig i fire av rapportene. Vi noterer oss at det har skjedd en glipp i vår kvalitetssikring. Vi tar det med videre i forbedringsarbeidet vårt og vil selvsagt jobbe for å unngå slike feil framover.»

Spørsmål?