Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Etter regelverket har trett i kraft så vil det være en overgangsperiode på 6 måneder. De nye kravene vil da gjelde fra 1. januar 2021.

Hvem vil de nye kravene gjelde for i Norge?

Kravene i WAD gjelder i utgangspunktet bare offentlig sektor i EU, men det i Norge tenkt at de nye kravene både skal gjelde for privat og offentlig sektor.

Forslaget om å oppdatere det gjeldende regelverket fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 er foreslått å gjelde både for offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte.

Det arbeides i disse dager med å avgjøre om resten av WAD regelverket kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller for alle virksomheter.

Departementet har gått inn for forslaget om at det nye regelverket skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, men dette kan påvirkes av innspill fra den siste høringsrunden.

Siste nytt er at den siste høringsrunden nå er avsluttet, og at det jobbes med å oppsummere og finne ut av hvorvidt de nye kravene vil gjelde for alle, eller kun for offentlig sektor og private med flere enn 50 ansatte.

Hvilke endringer innebærer det nye regelverket, WAD?

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.