Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Difi og Altinn har blitt samlet i et nytt direktorat

Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet

1. januar 2020 ble Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt), Altinn, og deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene samlet i et nytt Digitaliseringsdirektorat.

Det nye direktoratet samler fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse, og skal være regjeringen sitt fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sa i Regjeringen sin pressemelding fra 14. mars 2019 følgende om etableringen:

Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet – Difi og Altinn – skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Nikolai Astrup, Digitaliseringsminister

Difi får ny nettsider

Den nye hovednettsiden til det nye Digitaliseringsdirektoratet blir www.digdir.no. Innhold fra difi.no vil etter hvert bli oppdatert og flyttet til disse sidene.

I en overgangsperiode vil alle Difi sine nettsider og domener videreføres, deriblant uu.difi.no. Når de nye nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet er klare, vil du finne innholdet på de nye sidene.

Her finner du området som omhandler universell utforming av websider og ikt på Digitaliseringsdirektoratet sin nye nettside: Universell utforming av IKT

Oppsummering av universell utforming tilsynet i 2019

Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen. Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.