Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Dagens krav til universell utforming av nettsider

Dagens regelverk

Etter dagens regelverk plikter bedrifter og organisasjoner å oppfylle kravene til universell utforming dersom nettsiden deres er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014, retter mot innbyggere eller kunder i Norge, og er brukt til å informere eller tilby tjenester.

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) har laget en komplett liste over minimumskravene til universell utforming, som er omfattet av forskriften.

Tidsfristen for når alle nettløsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Nytt regelverk på vei

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Forslaget om å oppdatere det gjeldende regelverket fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 er foreslått å gjelde både for offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte. Det vil senere i år bli avgjort om resten av WAD regelverket kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller for alle virksomheter.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt om at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.