Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019

Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet. Vi har analysert alle tilsynsrapportene og gir deg i dette innlegget en oppsummering av resultatene.

Resultatene

Mediebransjen

Samtlige av virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Dagbladet AS8 av 8 mulige
Aftenposten AS8 av 8 mulige
Stavanger Aftenblad AS7 av 8 mulige
Bladet Nordlys AS8 av 8 mulige
Mediehuset Nettavisen AS7 av 8 mulige

Stavanger Aftenblad og Mediehuset Nettavisen hadde færrest brudd av virksomhetene i mediebransjen under tilsynet.

Handelsbransjen

Samtlige av virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Blivakker.no AS6 av 7 mulige
Kid Interiør AS7 av 7 mulige
Platekompaniet AS7 av 7 mulige
Power Norge AS7 av 7 mulige
Blush AS6 av 7 mulige
Komplett.no AS6 av 7 mulige
Stormberg AS7 av 7 mulige
XXL Sport og Villmark AS5 av 7 mulige

XXL Sport og Villmark hadde færrest brudd av virksomhetene i handelsbransjen under tilsynet.

Om kontrollene

Tema

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende tema:

 • skjema
 • navigasjon
 • koding av innhold
 • struktur og presentasjon
 • tekstalternativ

Suksesskriterier

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende suksesskriterier (krav) i standarden WCAG 2.0 under tilsynet:

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot suksesskriteriet:

Testregler

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende testregler under tilsynet:

 • 1.1.1b Formål med lenket bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.4.3c Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 2.2.2a Det er mulig å pause, stoppe eller skjule innhold som beveger seg, blinker eller ruller
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding hvis tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaget automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 4.1.1a Koden inneholder ikke syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knapper er identifiserte i koden

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot testregelen:

 • 1.2.2a Førehandsinnspelt video med lyd, er teksta

Verktøy

Samtlige av virksomhetene sine nettsider ble analysert ved hjelp av følgende verktøy (som et tillegg til manuelle metoder):

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Verktøy Difi brukte under universell utforming tilsynet i 2019.

Regelverk

Følgende regelverk var aktuelle under tilsynet i 2019:

Uriktige opplysninger i 30% av tilsynsrapportene

Under analysen vår av universell utforming tilsynsrapportene så oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % av tilsynsrapportene fra 2019 som ligger ute på Difi sine nettsider.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Feil i 30 % av universell utforming tilsynsrapportene til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming

Viktige frister og datoer for universell utforming av websider og IKT

I forbindelse med innføringen av regelverket for universell utforming av nettsider og ikt i Norge så er det flere viktige frister og datoer å holde styr på. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de viktigste fristene og datoene.

Kommende frister

1. juli 2020

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å tre i kraft fra denne dagen

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

23. september 2020

Kravet til synstolkning trer i kraft

I følge DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) vil kravet til synstolking bli gjeldende for forhåndsinnspilt multimedieinnhold (videoer) som er publisert fra og med denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

1. januar 2021

Tidsfristen for når alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

Tidsfristen for når alle nettløsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å bli gjeldende fra denne dagen

Etter en overgangsperiode på 6 måneder er de foreslått at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir gjeldende fra denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Tidligere frister og datoer

1. juli 2014

Forskrift om universell utforming av IKT tredde i kraft fra denne dagen

Etter dagens regelverk plikter bedrifter og organisasjoner å oppfylle kravene til universell utforming dersom nettsiden deres er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014, retter mot innbyggere eller kunder i Norge, og er brukt til å informere eller tilby tenester.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Etter regelverket har trett i kraft så vil det være en overgangsperiode på 6 måneder. De nye kravene vil da gjelde fra 1. januar 2021.

Det arbeides i disse dager med å avgjøre om loven kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller om loven skal gjelde for alle virksomheter. Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt om at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Endringene kort forklart

Fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

Med det nye regelverket innebærer kavet å oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.1 (engelsk) nivå A og AA.

Dette er snakk om en oppdatering av det gjeldende regelverket vi har i dag, og vil gjelde for både offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte.

I WCAG 2.1 standarden er ingen av suksesskriteriene som tidligere måtte oppfylles tatt ut, men det har blitt lagt til 12 nye suksesskriterier som vi må forholde oss til. 5 nye suksesskriterier på nivå A og 7 nye på nivå AAA.

DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) har laget en oversikt over de nye kravene i WCAG 2.1 som er aktuelt å ta inn i norsk lov.

Krav til synstolkning

Det har tidligere vært et unntak knyttet til kravet til synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold. Med synstolkning menes å legge til en fortellerstemme på videoer som forteller hva som skjer i videoen når ingen snakker.

Ettersom WAD stiller krav til synstolkning så blir dette unntaket nå opphevet og en del av Norsk lov.

Kravet til synstolking vil kun gjelde for videoer publisert fra og med 23. september 2020.

Krav om tilgjengelighetserklæring

Det nye regelverket, WAD, stiller krav til at virksomheter skal publisere en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner.

Selskapet Siteimprove har laget en tilgjengelighetserklæring generator som hjelper deg med å skrive erklæringen raskt og enkelt i henhold til kravene til innhold.

Det er også krav om å tilby brukeren en tilbakemeldingsfunksjon i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen som brukeren kan benytte til å gi tilbakemeldinger om nettstedet og mobilapplikasjonen, som gjelder feil og brudd på universell utforming kravene.

Dersom brukeren ber om det, så plikter virksomheten å svare på henvendelser, for eksempel ved ønske om alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, innen rimelig tid. Etter DIFI sin vurdering menes det, avhengig av hva slags innhold det er snakk om, med rimelig tid et sted mellom 3-6 uker.

Krav om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet

Det nye regelverket, WAD, stiller krav til universell utforming av intranett og ekstranett. Med intranett menes for eksempel virksomheters interne nettsted for ansatte.

Det vil fortsatt ikke bli stilt krav til universell utforming av ikt-løsninger i arbeidslivet generelt. Etter DIFI sin vurdering omfattes med intranett ikke følgende:

 • saksbehandlingssystem
 • publiseringsløsning
 • system for tidsregistrering og reiseregninger
 • andre fagsystem

Kravet om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet vil gjelde for nye eller vesentlig oppgraderte intranett og ekstranett fra juli 2020.

Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Etter å ha lest igjennom de 65 høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD), så har vi laget en oppsummering til dere over innspillene til valg av modell.

Med valg av modell, mener jeg i denne sammenhengen hvorvidt det nye regelverket vil bli gjeldende for alle offentlige og private virksomheter (modell 2), eller kun for de over 50 ansatte (modell 2b).

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Etter regelverket har trett i kraft så vil det være en overgangsperiode på 6 måneder. De nye kravene vil da gjelde fra 1. januar 2021.

Hvem vil de nye kravene gjelde for i Norge?

Kravene i WAD gjelder i utgangspunktet bare offentlig sektor i EU, men det i Norge tenkt at de nye kravene både skal gjelde for privat og offentlig sektor.

Forslaget om å oppdatere det gjeldende regelverket fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 er foreslått å gjelde både for offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte.

Det arbeides i disse dager med å avgjøre om resten av WAD regelverket kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller for alle virksomheter.

Departementet har gått inn for forslaget om at det nye regelverket skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, men dette kan påvirkes av innspill fra den siste høringsrunden.

Siste nytt er at den siste høringsrunden nå er avsluttet, og at det jobbes med å oppsummere og finne ut av hvorvidt de nye kravene vil gjelde for alle, eller kun for offentlig sektor og private med flere enn 50 ansatte.

Hvilke endringer innebærer det nye regelverket, WAD?

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Dagens krav til universell utforming av nettsider

Dagens regelverk

Etter dagens regelverk plikter bedrifter og organisasjoner å oppfylle kravene til universell utforming dersom nettsiden deres er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014, retter mot innbyggere eller kunder i Norge, og er brukt til å informere eller tilby tjenester.

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) har laget en komplett liste over minimumskravene til universell utforming, som er omfattet av forskriften.

Tidsfristen for når alle nettløsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Nytt regelverk på vei

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Forslaget om å oppdatere det gjeldende regelverket fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 er foreslått å gjelde både for offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte. Det vil senere i år bli avgjort om resten av WAD regelverket kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller for alle virksomheter.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt om at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Hjelpemidler Universell utforming

Prøvetest EnChroma briller for fargeblinde i Oslo-området

Røde, grønne og blå tapper i øyet skaper fargesynet, men hos fargesvaksynte overlapper rødt og grønt. Det gjør det vanskelig å skille mellom fargene. Enchromas brilleglass fjerner bølgelengder av lys der rødt og grønt møtes, slik at forskjellen mellom fargenyansene blir tydeligere og lettere å skille.

I Oslo-området kan du leie prøveteste EnChroma fargebriller for disse typer fargesvakhet:

 • Deuteranomali (grønnsvakhet) – Brillene passer for mild, moderat og sterk fargesvakhet.
 • Protanomali (rødsvakhet) – Disse passer for mild og moderat fargesvakhet.

EnChroma-brillene er av typen Receptor (Fitover) og kan enkelt brukes over vanlige briller eller linser.

Ta EnChroma fargetesten og finn ut hvilken type fargesvakhet du har og hvorvidt EnChroma sine briller kan hjelpe deg, eller noen du kjenner.

Bestill prøvetesting av Fargebrillene

Prøvetesting av brillene kan bestilles ved å ta kontakt med Eilif Johansen på e-post eilif@inklud.no.

Ønsker du isteden å leie brillene?

I tillegg til prøvetesting i Oslo-området så tilbyr utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge.

Du kan lese mer om tilbudet vi har tilknyttet utleie på siden: Utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge.