Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Hvorfor tekste videoer?

Som et medium så er video kombinert med lyd en effektiv måte å få fram et budskap på. Denne kombinasjonen kan for eksempel forsterke nyheter du ser på TV i forhold til det du bare ville hørt på radio.

I Norge er det ca 250.000 – 300.000 personer med nedsatt hørsel, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve i følge Store Norske Leksikon. Disse har en helt annen opplevelse av film og video enn andre og kan miste mye av informasjonen som vises. Løsningen på dette er teksting.

Teksting er beskrivende tekst på videoen som forteller om akkurat det som skjer og blir sagt. Dette gjør det mulig for hørselshemmede og døve å få med seg like mye informasjon som alle andre. I universell utforming er allerede dette et krav for video. Dette kravet sier:

Det skal gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som medie alternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Krav: 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A) i WCAG-standarden

Teksting er det beste hjelpemiddelet hørselshemmede og døve har for å få med seg hva som skjer i tv og film. For bedrifter som bruker mye video til på sosiale medier og for eksempel til å reklamere seg må dette også tilpasses for denne gruppen.

Selvom dette nå er påkrevd med teksting så kan det fortsatt ses på som profitabelt fra en bedrifts perspektiv. Denne gruppen får oppleve mediene slik de skal oppleves og bedriftene når fram til en ny kundegruppe.  En “vinn vinn” situasjon kan man si. 

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Hjelpemidler Universell utforming

Utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge

Røde, grønne og blå tapper i øyet skaper fargesynet, men hos fargesvaksynte overlapper rødt og grønt. Det gjør det vanskelig å skille mellom fargene.

Selskapet Enchroma i USA har utviklet brilleglass som fjerner bølgelengder av lys der rødt og grønt møtes, slik at forskjellen mellom fargenyansene blir tydeligere og lettere å skille.

Vi tilbyr utleie av EnChroma fargebriller til hele Norge for disse typer fargesvakhet:

 • Deuteranomali (grønnsvakhet) – Brillene passer for mild, moderat og sterk fargesvakhet.
 • Protanomali (rødsvakhet) – Disse passer for mild og moderat fargesvakhet.

Ta EnChroma fargetesten og finn ut hvilken type fargesvakhet du har og hvorvidt EnChroma sine briller kan hjelpe deg, eller noen du kjenner.

EnChroma-brillene vi leier ut er av typen Receptor (Fitover) og kan enkelt brukes over vanlige briller eller linser.

Få tilbud på leie av fargebrillene

Få et uforpliktende tilbud på leie av fargebrillene ved å ta kontakt med Eilif Johansen på e-post eilif@inklud.no.

Ønsker du isteden å prøveteste brillene?

I tillegg til utleie av EnChroma fargebrillene til hele Norge så tilbyr vi prøvetesting av brillene i Oslo-området. Da avtaler vi sted og tid og lar deg teste brillen på dagtid.

Du kan lese mer om tilbudet vi har tilknyttet prøvetesting på siden: Prøvetesting av EnChroma fargebriller i Oslo-området

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Hva er synstolkning?

Film og video er et visuelt medium og har siden dens opprinnelse på 1890 tallet vært sett på og rørt milliarder av mennesker. Dette mediet har skapt mye glede for mange men det er en del av befolkningen som ikke kan oppleve film på lik linje som alle andre, og det er personer som har en synshemming eller er blinde. For å løse dette problemet bruker vi noe som heter “synstolkning”.

Synstolking er bildebeskrivelser av det som skjer i filmen eller videoen. Beskrivelsene skal være nøytrale og stemmen skal ikke kommer over dialogen i filmen. Den skal beskrive og informere om ting som hvem som er i bilde, hva de gjør, non verbal kommunikasjon, landskap og hvordan ting i bildet er plassert i forhold til hverandre. Et eksempel kan være “Inne i det mørke huset går Peter ned gangen med en lommelykt”.

Den første synstolkningen kan faktisk dateres tilbake til 1929 da blindeforbundet i New York USA hadde en visning av verdens første film med live beskrivelse. Vi har kommet langt siden den gang og nå er synstolking et ekstra lydspor som ligger over det originale.

For å se litt på behovet av sysntolkning så kan vi se på statistikk fra “SSB” og “The Global Vision Database for Norge”. De skriver at 320 000 mennesker lever i dag i Norge med en synshemming og antall blinde/ praktisk blinde utgjør nesten 9300 personer. På verdensbasis så er ca 37 millioner blinde og 124 millioner er svaksynte. Det kan derfor anses som et merkbart behov for synstolking av videoer.

Synstolkning blir i 2020 et krav i Norge i forbindelse med innføringen av EUs Webdirektiv (WAD). Kravet til synstolking vil gjelde for videoer publisert fra og med 23. september 2020.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming Verktøy

Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsynet

Vi har analysert alle tilsynsrapportene Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) skrev i 2019 for å finne ut hvilke verktøy som brukes under universell utforming tilsynet.

Det ble i 2019 gjennomført tilsyn av 13 virksomheter. I kapittel tre i hver av tilsynsrapportene så har Digdir ramset opp de ulike verktøyene som har blitt brukt under tilsynet.

Resultatet av analysen viser at Digdir har brukt samme nettleser (Chrome, versjon 74.0) og verktøy under samtlige av tilsynene.

I tillegg til manuelle metoder så har Digdir brukt følgende verktøy under samtlige av tilsynene i 2019:

Siteimprove Accessibility Checker

Siteimprove Accessibility Checker er en gratis Google Chrome nettleser utvidelse som hjelper oss med automatisk testing av nettsider i forhold til suksesskriterier (kravene) i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Kodevalidatoren til W3C

Kodevalidatoren til W3C (World Wide Web Consortium) er et gratis verktøy som benyttes til å test koden til nettsider for feil. Dette verktøyet vil hjelpe oss med å gi svar på om nettsiden validerer, og at koden er riktig i henhold til WCAG 2.0 standarden.

Andre gode verktøy

I tillegg til, Siteimprove Accessibility Checker så finnes det en rekke andre gode verktøy som kan hjelpe oss med å sjekke en nettside i forhold universell utforming kravene.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: 10 Chrome-utvidelser for universell utforming av nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming Verktøy

10 Chrome-utvidelser for universell utforming av nettsider

Det finnes en rekke nyttige nettleser utvidelser som kan hjelpe oss med å tilpasse nettsider med tanke på universell utforming.

I dette innlegget så har vi samlet 10 av de beste universell utforming utvidelsene til nettleseren Google Chrome. Alle utvidelsene i denne oversikten fungerer nå også med den nye nettleseren til Microsoft, Microsoft Edge.

For innholdsprodusenten

Headline Highlighter

Denne utvidelsen viser deg med visuelle markeringer de ulike overskriftene på nettsiden, og hvilken type overskrift det er (H1-H6).

Installer Headline Highlighter i Chrome

headingsMap

Denne utvidelsen gir deg en liste over alle overskriftene på nettsider, og lar deg enkelt hoppe i mellom dem ved å klikke på de. Det blir som en innholdsfortegnelse i et Word dokument.

Installer headingsMap i Chrome

For designeren

Silktide – disability simulator

Denne utvidelsen lar deg sette deg i kundens sko, og se nettsiden som de gjør det med ulike funksjonsnedsettelser som du kan skru av og på. Alt fra blindhet, til hvordan det er å bruke siden med dysleksi.

Installer Silktide – disability simulator i Chrome

Funkify – Disability Simulator

Denne utvidelsen lar deg simulere ulike typer funksjonsnedsettelser. Alt fra fargesvakt syn, til hvordan det er å bruke siden med dysleksi.

Denne utvidelsen starter med en gratis prøveperiode, før du kan velge å betale for å beholde tilgang til alle mulighetene / funksjonene utvidelsen tilbyr.

Installer Funkify – Disability Simulator i Chrome

Funkify lar deg simulere ulike funksjonsnedsettelser

Colour Contrast Checker

Denne utvidelsen lar deg enkelt sjekke kontrastene til tekstene på ulike deler av nettsiden og lar deg sjekke hvorvidt kontrasten er god nok til å tilfredsstille minstekravene på WCAG nivå AA.

Installer Colour Contrast Checker i Chrome

Contrast Ratio Checker

Denne utvidelsen lar deg enkelt på en visuell måte sjekke kontrastene til tekstene på ulike deler av nettsiden og lar deg sjekke hvorvidt kontrasten er god nok til å tilfredsstille minstekravene på WCAG nivå AA.

Installer Contrast Ratio Checker i Chrome

High Contrast

Denne utvidelsen lar deg se hvordan nettsiden ser ut med høy kontrast modus skrudd på.

Installer High Contrast i Chrome

For utvikleren

Utvidelsene nedenfor er godt egnet for de som jobber med universell utforming på et mer teknisk nivå. Utvidelsene analyserer nettsiden og viser deg om det er noen brudd i forhold til WCAG standarden, og eventuelt hvor disse bruddene befinner seg på nettsiden som sjekkes.

Siteimprove Accesbility Checker

Installer Siteimprove Accesbility Checker i Chrome

axe – Web Accessibility Testing

Installer axe – Web Accessibility Testing i Chrome

WAVE Evaluation Tool

Installer WAVE Evaluation Tool i Chrome

Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsyn

Lurer du på hvilke verktøy Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) bruker under universell utforming tilsynet?

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsynet.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming

Universell utforming arrangementer i Norge og Europa i 2020

Hvert år arrangeres det en rekke arrangementer, i form av konferanser, møter og lignenede, som angår universell utforming av websider og IKT.

I dette innlegget finner du en oversikt over universell utforming arrangementer i Norge og Europa i 2020.

Januar

Universell utforming for alle

Hvor: Oslo
Når: 9. januar 2020

Dette arrangementet ble holdt tidligere i år. Bli medlem av gruppen Universell utforming av IKT & digital inkludering på Meetup.com for å være blant de første til å vite når neste arrangement vil bli holdt.

Februar

Årets første møte i UnIKT

Hvor: Oslo
Når: 5. Februar 2020

Les mer om årets første møte i UnIKT

Nettverksmøte hos Dataforeningen

Tema: Test og kvalitetssikring av universell utforming
Hvor: Oslo
Når: 12. februar 2020

Les mer om nettverksmøte hos Dataforeningen

Mars

IAAP Nordic Conference 2020

Hvor: Stockholm. Sverige
Når: 31. mars 2020

Les mer om IAAP Nordic Conference 2020

April

Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Hvor: Stockholm, Sverige
Når: 1.-2. april 2020

Les mer om Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Yggdrasilkonferansen 2020

Hvor: Sandefjord
Når: 20. – 21. april 2020

Les mer om Yggdrasilkonferansen 2020

Accessibility Club Meetup

Hvor: Düsseldorf, Tyskland
Når: 29. april 2020

Les mer om Accessibility Club Meetup

Juni

Accessibility Club Summit 2020

Hvor: Amsterdam, Nederland
Når: 13. – 14. juni 2020

Les mer om Accessibility Club Summit 2020

Juli

HCI International 2020

Hvor: København, Danmark
Når: 19. – 24 juli 2020

Les mer om HCI International 2020

September

ICCHP 2020

Hvor: Lecco, Italia
Når. 9. – 11. september 2020

Les mer om ICCHP 2020

Accessibility Scotland 2020

Hvor: Skottland
Når: Dato annonseres senere i år

Les mer om Accessibility Scotland 2020

Oktober

Inclusive Design 24

Hvor: Youtube.com, Globalt
Når: 10. oktober 2020

Les mer om Inclusive Design 24

Har vi glemt noen arrangementer?

Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@inklud.no dersom du vet om noen universell utforming arrangementer som vi har glemt å legge til, så holder vi listen oppdatert.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Valg av modell for gjennomføring

10. september 2019 gikk fristen for å avgi høringssvar ut i forbindelse med høringen EUs nye regler om universell utforming av IKT.

Vi har tidligere skrevet om hvilke endringer dette vil innebære i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD).

Som en del av høringen ønsket departementet innspill på forslaget sitt angående valg av modell for gjennomføring.

Det står mellom disse modellene:

 • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk). 
 • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
 • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går i sitt lovforslag for modell 2b, men har samtidig skrevet at det endelig valget av modell for gjennomføring vil besluttes etter høringen, og vil blant annet bero på innspill fra høringsinstansene.

Vi har lest igjennom de 65 høringssvarene som kom inn og vil i dette innlegget gi deg en oppsummering av innspillene til valg av modell.

Oppsummering av høringssvarene

I tillegg til Departementene, Fylkeskommunene, Fylkesmennene, Kommunene, Universitet og høyskoler så var det 318 høringsinstanser listet under høringen.

Det kom inn total 65 høringssvar, disse ligger offentlig ute på regjeringen sine nettsider.

Her er en oversikten over innspillene til valg av modell.

HoldningAntall høringssvar
For modell 1 3
For modell 2 20
For modell 2b 6
Uten forslag til valg av modell 24
Uten merknad (tomme høringssvar)12

Ut i fra resultatene kan vi se at av høringsinstansen som hadde spesifikke forslag til valg av modell så er flertallet av høringssvarene (20 høringssvar) for modell 2.

Vi ser videre at flertallet av alle høringssvaren er uten forslag til valg av modell. De fleste av disse hadde isteden innspill til de andre punktene departementet ønsket innspill på.

Blant høringssvaren som var uten forslag til valg av modell ønsket flere av av høringsinstansene fritak fra det nye regelverket, dette dreier seg spesielt om virksomheter innenfor mediebransjen.

Ettersom flertallet av høringssvarene er uten forslag til valg av modell så er det vanskelig å spå, ut i fra resultatene i denne undersøkelsen, hvorvidt departementet vil endre beslutningen sin angående valg av modell.

Ettersom det kun var tre høringsinstanser som kom med spesifikt forslag til valg av modell 1, så er det lite som tyder på at departementet vil endre beslutningen til å kun gjelde offentlige sektor. Det nye regelverket vil med det enten bli gjeldende for alle offentlige og private virksomheter (modell 2), eller kun for de over 50 ansatte (modell 2b).

Svaret på spørsmålet angående valg av modell får vi i løpe av våren 2020. Det nye regelverket vil etter planen tre i kraft fra 1. juli 2020. Det vil videre være en overgangsperiode på 6 måneder før de nye kravene vil gjelde fra 1. januar 2021.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming Utvikling

Universell utforming WordPress-utvidelse til nettsider laget med Divi

Utvikler du, eller har din virksomhet en WordPress nettside laget med temaet / utvidelsen Divi?

Divi er et poppulært verktøy brukt til å lage WordPress nettsider. Det ikke så mange vet er at når du designer en WordPress nettside med Divi, så vil nettsiden du lager, ut av boksen, ha flere brudd i forhold til minimumskravene til universell utforming.

Divi Accessibility

Selskapet CampusPress har utviklet en gratis wordpress-utvidelse som har som eneste formål å sørge for at Divi blir bedre kompatibel med WCAG 2.0 standarden.

Utvidelsen heter Divi Accessibility. Etter utvidelsen er installert på en WordPress nettside med Divi så vil siden se lik ut som før, men når det kommer til universell utforming så vil siden ha fått en rekke forbedringer.

Synlig fokus og mulighet til å hoppe over blokker

Et av kravene som utvidelsen hjelper oss med er å legge til en synlig fokus ring rundt elementer som er i fokus, for brukere som benytter tastaturnavigering. I tillegg legger utvidelsen til en «Hopp til innhold» knapp som kun er synlig for brukere som benytter tastaturnavigering, slik at de slipper å klikke seg igjennom hele sidemenyen på nettsiden din, hver gang de skal lese innholdet på nettsiden din.

Installer Divi Accessibility

Divi Accessibility WordPress-utvidelsen kan installeres via WordPress sine nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Difi og Altinn har blitt samlet i et nytt direktorat

Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet

1. januar 2020 ble Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt), Altinn, og deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene samlet i et nytt Digitaliseringsdirektorat.

Det nye direktoratet samler fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse, og skal være regjeringen sitt fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sa i Regjeringen sin pressemelding fra 14. mars 2019 følgende om etableringen:

Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet – Difi og Altinn – skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Nikolai Astrup, Digitaliseringsminister

Difi får ny nettsider

Den nye hovednettsiden til det nye Digitaliseringsdirektoratet blir www.digdir.no. Innhold fra difi.no vil etter hvert bli oppdatert og flyttet til disse sidene.

I en overgangsperiode vil alle Difi sine nettsider og domener videreføres, deriblant uu.difi.no. Når de nye nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet er klare, vil du finne innholdet på de nye sidene.

Her finner du området som omhandler universell utforming av websider og ikt på Digitaliseringsdirektoratet sin nye nettside: Universell utforming av IKT

Oppsummering av universell utforming tilsynet i 2019

Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen. Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Feil i 30 % av universell utforming tilsyns-rapportene til Difi i 2019

I forbindelse med innlegget Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019, som ble publisert 30.12.2019, utførte vi en analyse av alle tilsynsrapportene Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har publisert på sine nettsider i 2019.

Underveis i analysen oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % (4 av 13) av tilsynsrapportene.

Intensjonen bak dette innlegget er å informere om feilen, og komme med forslag til hvordan den kan rettes, slik at Difi kan oppdatere, og sørge for at opplysningene som står i tilsynsrapportene blir riktige.

Tilsynet i 2019

Det ble i 2019 gjennomført tilsyn av 13 virksomheter. 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

De 5 virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av kravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de 8 virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av kravene.

Forskjellen mellom tilsynet i de ulike bransjene var at kravet 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) ikke ble testet i handelsbransjen.

Feilen

Den gjennomgående feilen som har blitt oppdaget er at det står i tilsynsrapportene til fire av virksomhetene i handelsbransjen, per 31.12.2019, at tilsynet har testet nettsidene deres opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de i realiteten kun har blitt testet opp mot 7 av kravene.

Feilen er oppdaget i følgende tilsynsrapporter:

Tilleggsfeil i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS

I tilsynsrapporten til Kid Interiør AS så står det i kapittel 2 «resultat»: «Det er avdekka brot på 8 av 8 krav som er testa, (…)».

Ettersom Kid Interiør AS i likhet til de andre virksomhetene i handelsbransjen, som ble kontrollert, kun ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0, så er det ikke mulig i praksis å ha brudd på 8 av de 7 kravene som ble testet.

Teller vi opp antall brudd som er listet i kapittel 2 i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS, så ser vi at de hadde brudd tilknyttet følgende 7 krav i standarden WCAG 2.0:

Forslag til retting

Forslag til retting er å endre i kapittel 2 og 3.4 i tilsynsrapportene til Power Norge, Platekompaniet, Kid interiør og Blivakker.no, til at nettsidene deres ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0.

I tilfellet med Kid Interiør AS er et forslag å rette teksten i kapittel 2 til «Det er avdekka brot på 7 av 7 krav som er testa».

Status

 • E-post sendt til Difi angående feilen 31.12.2019.
 • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 03.01.2020:
  «Vi skal se på analysen og komme tilbake til deg med et svar.»
 • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 10.02.2020:
  «Det stemmer at informasjonen i innledningen til kapittel 2 og 3. 4 ikke er riktig i fire av rapportene. Vi noterer oss at det har skjedd en glipp i vår kvalitetssikring. Vi tar det med videre i forbedringsarbeidet vårt og vil selvsagt jobbe for å unngå slike feil framover.»

Spørsmål?