Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Hvorfor tekste videoer?

Som et medium så er video kombinert med lyd en effektiv måte å få fram et budskap på. Denne kombinasjonen kan for eksempel forsterke nyheter du ser på TV i forhold til det du bare ville hørt på radio.

I Norge er det ca 250.000 – 300.000 personer med nedsatt hørsel, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve i følge Store Norske Leksikon. Disse har en helt annen opplevelse av film og video enn andre og kan miste mye av informasjonen som vises. Løsningen på dette er teksting.

Teksting er beskrivende tekst på videoen som forteller om akkurat det som skjer og blir sagt. Dette gjør det mulig for hørselshemmede og døve å få med seg like mye informasjon som alle andre. I universell utforming er allerede dette et krav for video. Dette kravet sier:

Det skal gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som medie alternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Krav: 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A) i WCAG-standarden

Teksting er det beste hjelpemiddelet hørselshemmede og døve har for å få med seg hva som skjer i tv og film. For bedrifter som bruker mye video til på sosiale medier og for eksempel til å reklamere seg må dette også tilpasses for denne gruppen.

Selvom dette nå er påkrevd med teksting så kan det fortsatt ses på som profitabelt fra en bedrifts perspektiv. Denne gruppen får oppleve mediene slik de skal oppleves og bedriftene når fram til en ny kundegruppe.  En “vinn vinn” situasjon kan man si. 

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Hva er synstolkning?

Film og video er et visuelt medium og har siden dens opprinnelse på 1890 tallet vært sett på og rørt milliarder av mennesker. Dette mediet har skapt mye glede for mange men det er en del av befolkningen som ikke kan oppleve film på lik linje som alle andre, og det er personer som har en synshemming eller er blinde. For å løse dette problemet bruker vi noe som heter “synstolkning”.

Synstolking er bildebeskrivelser av det som skjer i filmen eller videoen. Beskrivelsene skal være nøytrale og stemmen skal ikke kommer over dialogen i filmen. Den skal beskrive og informere om ting som hvem som er i bilde, hva de gjør, non verbal kommunikasjon, landskap og hvordan ting i bildet er plassert i forhold til hverandre. Et eksempel kan være “Inne i det mørke huset går Peter ned gangen med en lommelykt”.

Den første synstolkningen kan faktisk dateres tilbake til 1929 da blindeforbundet i New York USA hadde en visning av verdens første film med live beskrivelse. Vi har kommet langt siden den gang og nå er synstolking et ekstra lydspor som ligger over det originale.

For å se litt på behovet av sysntolkning så kan vi se på statistikk fra “SSB” og “The Global Vision Database for Norge”. De skriver at 320 000 mennesker lever i dag i Norge med en synshemming og antall blinde/ praktisk blinde utgjør nesten 9300 personer. På verdensbasis så er ca 37 millioner blinde og 124 millioner er svaksynte. Det kan derfor anses som et merkbart behov for synstolking av videoer.

Synstolkning blir i 2020 et krav i Norge i forbindelse med innføringen av EUs Webdirektiv (WAD). Kravet til synstolking vil gjelde for videoer publisert fra og med 23. september 2020.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.