Kategorier
Hjelpemidler Universell utforming

Utleie av EnChroma briller for fargeblinde til hele Norge

Røde, grønne og blå tapper i øyet skaper fargesynet, men hos fargesvaksynte overlapper rødt og grønt. Det gjør det vanskelig å skille mellom fargene.

Selskapet Enchroma i USA har utviklet brilleglass som fjerner bølgelengder av lys der rødt og grønt møtes, slik at forskjellen mellom fargenyansene blir tydeligere og lettere å skille.

Vi tilbyr utleie av EnChroma fargebriller til hele Norge for disse typer fargesvakhet:

 • Deuteranomali (grønnsvakhet) – Brillene passer for mild, moderat og sterk fargesvakhet.
 • Protanomali (rødsvakhet) – Disse passer for mild og moderat fargesvakhet.

Ta EnChroma fargetesten og finn ut hvilken type fargesvakhet du har og hvorvidt EnChroma sine briller kan hjelpe deg, eller noen du kjenner.

EnChroma-brillene vi leier ut er av typen Receptor (Fitover) og kan enkelt brukes over vanlige briller eller linser.

Få tilbud på leie av fargebrillene

Få et uforpliktende tilbud på leie av fargebrillene ved å ta kontakt med Eilif Johansen på e-post eilif@inklud.no.

Ønsker du isteden å prøveteste brillene?

I tillegg til utleie av EnChroma fargebrillene til hele Norge så tilbyr vi prøvetesting av brillene i Oslo-området. Da avtaler vi sted og tid og lar deg teste brillen på dagtid.

Du kan lese mer om tilbudet vi har tilknyttet prøvetesting på siden: Prøvetesting av EnChroma fargebriller i Oslo-området

Kategorier
Universell utforming Verktøy

Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsynet

Vi har analysert alle tilsynsrapportene Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) skrev i 2019 for å finne ut hvilke verktøy som brukes under universell utforming tilsynet.

Det ble i 2019 gjennomført tilsyn av 13 virksomheter. I kapittel tre i hver av tilsynsrapportene så har Digdir ramset opp de ulike verktøyene som har blitt brukt under tilsynet.

Resultatet av analysen viser at Digdir har brukt samme nettleser (Chrome, versjon 74.0) og verktøy under samtlige av tilsynene.

I tillegg til manuelle metoder så har Digdir brukt følgende verktøy under samtlige av tilsynene i 2019:

Siteimprove Accessibility Checker

Siteimprove Accessibility Checker er en gratis Google Chrome nettleser utvidelse som hjelper oss med automatisk testing av nettsider i forhold til suksesskriterier (kravene) i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Kodevalidatoren til W3C

Kodevalidatoren til W3C (World Wide Web Consortium) er et gratis verktøy som benyttes til å test koden til nettsider for feil. Dette verktøyet vil hjelpe oss med å gi svar på om nettsiden validerer, og at koden er riktig i henhold til WCAG 2.0 standarden.

Andre gode verktøy

I tillegg til, Siteimprove Accessibility Checker så finnes det en rekke andre gode verktøy som kan hjelpe oss med å sjekke en nettside i forhold universell utforming kravene.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: 10 Chrome-utvidelser for universell utforming av nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming Verktøy

10 Chrome-utvidelser for universell utforming av nettsider

Det finnes en rekke nyttige nettleser utvidelser som kan hjelpe oss med å tilpasse nettsider med tanke på universell utforming.

I dette innlegget så har vi samlet 10 av de beste universell utforming utvidelsene til nettleseren Google Chrome. Alle utvidelsene i denne oversikten fungerer nå også med den nye nettleseren til Microsoft, Microsoft Edge.

For innholdsprodusenten

Headline Highlighter

Denne utvidelsen viser deg med visuelle markeringer de ulike overskriftene på nettsiden, og hvilken type overskrift det er (H1-H6).

Installer Headline Highlighter i Chrome

headingsMap

Denne utvidelsen gir deg en liste over alle overskriftene på nettsider, og lar deg enkelt hoppe i mellom dem ved å klikke på de. Det blir som en innholdsfortegnelse i et Word dokument.

Installer headingsMap i Chrome

For designeren

Silktide – disability simulator

Denne utvidelsen lar deg sette deg i kundens sko, og se nettsiden som de gjør det med ulike funksjonsnedsettelser som du kan skru av og på. Alt fra blindhet, til hvordan det er å bruke siden med dysleksi.

Installer Silktide – disability simulator i Chrome

Funkify – Disability Simulator

Denne utvidelsen lar deg simulere ulike typer funksjonsnedsettelser. Alt fra fargesvakt syn, til hvordan det er å bruke siden med dysleksi.

Denne utvidelsen starter med en gratis prøveperiode, før du kan velge å betale for å beholde tilgang til alle mulighetene / funksjonene utvidelsen tilbyr.

Installer Funkify – Disability Simulator i Chrome

Funkify lar deg simulere ulike funksjonsnedsettelser

Colour Contrast Checker

Denne utvidelsen lar deg enkelt sjekke kontrastene til tekstene på ulike deler av nettsiden og lar deg sjekke hvorvidt kontrasten er god nok til å tilfredsstille minstekravene på WCAG nivå AA.

Installer Colour Contrast Checker i Chrome

Contrast Ratio Checker

Denne utvidelsen lar deg enkelt på en visuell måte sjekke kontrastene til tekstene på ulike deler av nettsiden og lar deg sjekke hvorvidt kontrasten er god nok til å tilfredsstille minstekravene på WCAG nivå AA.

Installer Contrast Ratio Checker i Chrome

High Contrast

Denne utvidelsen lar deg se hvordan nettsiden ser ut med høy kontrast modus skrudd på.

Installer High Contrast i Chrome

For utvikleren

Utvidelsene nedenfor er godt egnet for de som jobber med universell utforming på et mer teknisk nivå. Utvidelsene analyserer nettsiden og viser deg om det er noen brudd i forhold til WCAG standarden, og eventuelt hvor disse bruddene befinner seg på nettsiden som sjekkes.

Siteimprove Accesbility Checker

Installer Siteimprove Accesbility Checker i Chrome

axe – Web Accessibility Testing

Installer axe – Web Accessibility Testing i Chrome

WAVE Evaluation Tool

Installer WAVE Evaluation Tool i Chrome

Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsyn

Lurer du på hvilke verktøy Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) bruker under universell utforming tilsynet?

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Verktøy Digdir bruker under universell utforming tilsynet.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming

Universell utforming arrangementer i Norge og Europa i 2020

Hvert år arrangeres det en rekke arrangementer, i form av konferanser, møter og lignenede, som angår universell utforming av websider og IKT.

I dette innlegget finner du en oversikt over universell utforming arrangementer i Norge og Europa i 2020.

Januar

Universell utforming for alle

Hvor: Oslo
Når: 9. januar 2020

Dette arrangementet ble holdt tidligere i år. Bli medlem av gruppen Universell utforming av IKT & digital inkludering på Meetup.com for å være blant de første til å vite når neste arrangement vil bli holdt.

Februar

Årets første møte i UnIKT

Hvor: Oslo
Når: 5. Februar 2020

Les mer om årets første møte i UnIKT

Nettverksmøte hos Dataforeningen

Tema: Test og kvalitetssikring av universell utforming
Hvor: Oslo
Når: 12. februar 2020

Les mer om nettverksmøte hos Dataforeningen

Mars

IAAP Nordic Conference 2020

Hvor: Stockholm. Sverige
Når: 31. mars 2020

Les mer om IAAP Nordic Conference 2020

April

Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Hvor: Stockholm, Sverige
Når: 1.-2. april 2020

Les mer om Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Yggdrasilkonferansen 2020

Hvor: Sandefjord
Når: 20. – 21. april 2020

Les mer om Yggdrasilkonferansen 2020

Accessibility Club Meetup

Hvor: Düsseldorf, Tyskland
Når: 29. april 2020

Les mer om Accessibility Club Meetup

Juni

Accessibility Club Summit 2020

Hvor: Amsterdam, Nederland
Når: 13. – 14. juni 2020

Les mer om Accessibility Club Summit 2020

Juli

HCI International 2020

Hvor: København, Danmark
Når: 19. – 24 juli 2020

Les mer om HCI International 2020

September

ICCHP 2020

Hvor: Lecco, Italia
Når. 9. – 11. september 2020

Les mer om ICCHP 2020

Accessibility Scotland 2020

Hvor: Skottland
Når: Dato annonseres senere i år

Les mer om Accessibility Scotland 2020

Oktober

Inclusive Design 24

Hvor: Youtube.com, Globalt
Når: 10. oktober 2020

Les mer om Inclusive Design 24

Har vi glemt noen arrangementer?

Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@inklud.no dersom du vet om noen universell utforming arrangementer som vi har glemt å legge til, så holder vi listen oppdatert.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Valg av modell for gjennomføring

10. september 2019 gikk fristen for å avgi høringssvar ut i forbindelse med høringen EUs nye regler om universell utforming av IKT.

Vi har tidligere skrevet om hvilke endringer dette vil innebære i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD).

Som en del av høringen ønsket departementet innspill på forslaget sitt angående valg av modell for gjennomføring.

Det står mellom disse modellene:

 • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk). 
 • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
 • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går i sitt lovforslag for modell 2b, men har samtidig skrevet at det endelig valget av modell for gjennomføring vil besluttes etter høringen, og vil blant annet bero på innspill fra høringsinstansene.

Vi har lest igjennom de 65 høringssvarene som kom inn og vil i dette innlegget gi deg en oppsummering av innspillene til valg av modell.

Oppsummering av høringssvarene

I tillegg til Departementene, Fylkeskommunene, Fylkesmennene, Kommunene, Universitet og høyskoler så var det 318 høringsinstanser listet under høringen.

Det kom inn total 65 høringssvar, disse ligger offentlig ute på regjeringen sine nettsider.

Her er en oversikten over innspillene til valg av modell.

HoldningAntall høringssvar
For modell 1 3
For modell 2 20
For modell 2b 6
Uten forslag til valg av modell 24
Uten merknad (tomme høringssvar)12

Ut i fra resultatene kan vi se at av høringsinstansen som hadde spesifikke forslag til valg av modell så er flertallet av høringssvarene (20 høringssvar) for modell 2.

Vi ser videre at flertallet av alle høringssvaren er uten forslag til valg av modell. De fleste av disse hadde isteden innspill til de andre punktene departementet ønsket innspill på.

Blant høringssvaren som var uten forslag til valg av modell ønsket flere av av høringsinstansene fritak fra det nye regelverket, dette dreier seg spesielt om virksomheter innenfor mediebransjen.

Ettersom flertallet av høringssvarene er uten forslag til valg av modell så er det vanskelig å spå, ut i fra resultatene i denne undersøkelsen, hvorvidt departementet vil endre beslutningen sin angående valg av modell.

Ettersom det kun var tre høringsinstanser som kom med spesifikt forslag til valg av modell 1, så er det lite som tyder på at departementet vil endre beslutningen til å kun gjelde offentlige sektor. Det nye regelverket vil med det enten bli gjeldende for alle offentlige og private virksomheter (modell 2), eller kun for de over 50 ansatte (modell 2b).

Svaret på spørsmålet angående valg av modell får vi i løpe av våren 2020. Det nye regelverket vil etter planen tre i kraft fra 1. juli 2020. Det vil videre være en overgangsperiode på 6 måneder før de nye kravene vil gjelde fra 1. januar 2021.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming Utvikling

Universell utforming WordPress-utvidelse til nettsider laget med Divi

Utvikler du, eller har din virksomhet en WordPress nettside laget med temaet / utvidelsen Divi?

Divi er et poppulært verktøy brukt til å lage WordPress nettsider. Det ikke så mange vet er at når du designer en WordPress nettside med Divi, så vil nettsiden du lager, ut av boksen, ha flere brudd i forhold til minimumskravene til universell utforming.

Divi Accessibility

Selskapet CampusPress har utviklet en gratis wordpress-utvidelse som har som eneste formål å sørge for at Divi blir bedre kompatibel med WCAG 2.0 standarden.

Utvidelsen heter Divi Accessibility. Etter utvidelsen er installert på en WordPress nettside med Divi så vil siden se lik ut som før, men når det kommer til universell utforming så vil siden ha fått en rekke forbedringer.

Synlig fokus og mulighet til å hoppe over blokker

Et av kravene som utvidelsen hjelper oss med er å legge til en synlig fokus ring rundt elementer som er i fokus, for brukere som benytter tastaturnavigering. I tillegg legger utvidelsen til en «Hopp til innhold» knapp som kun er synlig for brukere som benytter tastaturnavigering, slik at de slipper å klikke seg igjennom hele sidemenyen på nettsiden din, hver gang de skal lese innholdet på nettsiden din.

Installer Divi Accessibility

Divi Accessibility WordPress-utvidelsen kan installeres via WordPress sine nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Difi og Altinn har blitt samlet i et nytt direktorat

Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet

1. januar 2020 ble Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt), Altinn, og deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene samlet i et nytt Digitaliseringsdirektorat.

Det nye direktoratet samler fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse, og skal være regjeringen sitt fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sa i Regjeringen sin pressemelding fra 14. mars 2019 følgende om etableringen:

Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet – Difi og Altinn – skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Nikolai Astrup, Digitaliseringsminister

Difi får ny nettsider

Den nye hovednettsiden til det nye Digitaliseringsdirektoratet blir www.digdir.no. Innhold fra difi.no vil etter hvert bli oppdatert og flyttet til disse sidene.

I en overgangsperiode vil alle Difi sine nettsider og domener videreføres, deriblant uu.difi.no. Når de nye nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet er klare, vil du finne innholdet på de nye sidene.

Her finner du området som omhandler universell utforming av websider og ikt på Digitaliseringsdirektoratet sin nye nettside: Universell utforming av IKT

Oppsummering av universell utforming tilsynet i 2019

Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen. Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Feil i 30 % av universell utforming tilsyns-rapportene til Difi i 2019

I forbindelse med innlegget Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019, som ble publisert 30.12.2019, utførte vi en analyse av alle tilsynsrapportene Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har publisert på sine nettsider i 2019.

Underveis i analysen oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % (4 av 13) av tilsynsrapportene.

Intensjonen bak dette innlegget er å informere om feilen, og komme med forslag til hvordan den kan rettes, slik at Difi kan oppdatere, og sørge for at opplysningene som står i tilsynsrapportene blir riktige.

Tilsynet i 2019

Det ble i 2019 gjennomført tilsyn av 13 virksomheter. 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

De 5 virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av kravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de 8 virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av kravene.

Forskjellen mellom tilsynet i de ulike bransjene var at kravet 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) ikke ble testet i handelsbransjen.

Feilen

Den gjennomgående feilen som har blitt oppdaget er at det står i tilsynsrapportene til fire av virksomhetene i handelsbransjen, per 31.12.2019, at tilsynet har testet nettsidene deres opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, mens de i realiteten kun har blitt testet opp mot 7 av kravene.

Feilen er oppdaget i følgende tilsynsrapporter:

Tilleggsfeil i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS

I tilsynsrapporten til Kid Interiør AS så står det i kapittel 2 «resultat»: «Det er avdekka brot på 8 av 8 krav som er testa, (…)».

Ettersom Kid Interiør AS i likhet til de andre virksomhetene i handelsbransjen, som ble kontrollert, kun ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0, så er det ikke mulig i praksis å ha brudd på 8 av de 7 kravene som ble testet.

Teller vi opp antall brudd som er listet i kapittel 2 i tilsynsrapporten til Kid Interiør AS, så ser vi at de hadde brudd tilknyttet følgende 7 krav i standarden WCAG 2.0:

Forslag til retting

Forslag til retting er å endre i kapittel 2 og 3.4 i tilsynsrapportene til Power Norge, Platekompaniet, Kid interiør og Blivakker.no, til at nettsidene deres ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0.

I tilfellet med Kid Interiør AS er et forslag å rette teksten i kapittel 2 til «Det er avdekka brot på 7 av 7 krav som er testa».

Status

 • E-post sendt til Difi angående feilen 31.12.2019.
 • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 03.01.2020:
  «Vi skal se på analysen og komme tilbake til deg med et svar.»
 • Svar mottatt fra Digitaliseringsdirektoratet 10.02.2020:
  «Det stemmer at informasjonen i innledningen til kapittel 2 og 3. 4 ikke er riktig i fire av rapportene. Vi noterer oss at det har skjedd en glipp i vår kvalitetssikring. Vi tar det med videre i forbedringsarbeidet vårt og vil selvsagt jobbe for å unngå slike feil framover.»

Spørsmål?

Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av universell utforming tilsynet til Difi i 2019

Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) gjennomførte i 2019 universell utforming tilsyn hos 13 virksomheter, 5 i mediebransjen, og 8 i handelsbransjen.

Det ble tilsammen avdekket 89 brudd under tilsynet. Vi har analysert alle tilsynsrapportene og gir deg i dette innlegget en oppsummering av resultatene.

Resultatene

Mediebransjen

Samtlige av virksomhetene i mediebransjen ble testet opp mot 8 av de 35 minstekravene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Dagbladet AS8 av 8 mulige
Aftenposten AS8 av 8 mulige
Stavanger Aftenblad AS7 av 8 mulige
Bladet Nordlys AS8 av 8 mulige
Mediehuset Nettavisen AS7 av 8 mulige

Stavanger Aftenblad og Mediehuset Nettavisen hadde færrest brudd av virksomhetene i mediebransjen under tilsynet.

Handelsbransjen

Samtlige av virksomhetene i handelsbransjen ble testet opp mot 7 av de 35 minstekravene i standarden WCAG 2.0 under tilsynet.

VirksomhetAntall brudd
Blivakker.no AS6 av 7 mulige
Kid Interiør AS7 av 7 mulige
Platekompaniet AS7 av 7 mulige
Power Norge AS7 av 7 mulige
Blush AS6 av 7 mulige
Komplett.no AS6 av 7 mulige
Stormberg AS7 av 7 mulige
XXL Sport og Villmark AS5 av 7 mulige

XXL Sport og Villmark hadde færrest brudd av virksomhetene i handelsbransjen under tilsynet.

Om kontrollene

Tema

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende tema:

 • skjema
 • navigasjon
 • koding av innhold
 • struktur og presentasjon
 • tekstalternativ

Suksesskriterier

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende suksesskriterier (krav) i standarden WCAG 2.0 under tilsynet:

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot suksesskriteriet:

Testregler

Samtlige av virksomhetene ble testet opp mot følgende testregler under tilsynet:

 • 1.1.1b Formål med lenket bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.4.3c Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 2.2.2a Det er mulig å pause, stoppe eller skjule innhold som beveger seg, blinker eller ruller
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding hvis tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaget automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 4.1.1a Koden inneholder ikke syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knapper er identifiserte i koden

Virksomhetene i mediebransjen ble i tillegg testet opp mot testregelen:

 • 1.2.2a Førehandsinnspelt video med lyd, er teksta

Verktøy

Samtlige av virksomhetene sine nettsider ble analysert ved hjelp av følgende verktøy (som et tillegg til manuelle metoder):

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Verktøy Difi brukte under universell utforming tilsynet i 2019.

Regelverk

Følgende regelverk var aktuelle under tilsynet i 2019:

Uriktige opplysninger i 30% av tilsynsrapportene

Under analysen vår av universell utforming tilsynsrapportene så oppdaget vi en gjennomgående feil i 30 % av tilsynsrapportene fra 2019 som ligger ute på Difi sine nettsider.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Feil i 30 % av universell utforming tilsynsrapportene til Difi i 2019.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.

Kategorier
Universell utforming

Viktige frister og datoer for universell utforming av websider og IKT

I forbindelse med innføringen av regelverket for universell utforming av nettsider og ikt i Norge så er det flere viktige frister og datoer å holde styr på. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de viktigste fristene og datoene.

Kommende frister

1. juli 2020

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å tre i kraft fra denne dagen

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

23. september 2020

Kravet til synstolkning trer i kraft

I følge DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) vil kravet til synstolking bli gjeldende for forhåndsinnspilt multimedieinnhold (videoer) som er publisert fra og med denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

1. januar 2021

Tidsfristen for når alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

Tidsfristen for når alle nettløsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet er innen 1. januar 2021.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er foreslått å bli gjeldende fra denne dagen

Etter en overgangsperiode på 6 måneder er de foreslått at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir gjeldende fra denne dagen.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Tidligere frister og datoer

1. juli 2014

Forskrift om universell utforming av IKT tredde i kraft fra denne dagen

Etter dagens regelverk plikter bedrifter og organisasjoner å oppfylle kravene til universell utforming dersom nettsiden deres er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014, retter mot innbyggere eller kunder i Norge, og er brukt til å informere eller tilby tenester.

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget: Dagens krav til universell utforming av nettsider.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.